Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nhà Nông Xanh qua tin nhắn

Để sử dụng các gói dịch vụ Nhà Nông Xanh qua tin nhắn, quý khách soạn tin theo cú pháp và gửi đến 1595

1. Cú pháp đăng ký sử dụng qua kênh SMS

TT Gói Chu kỳ Cú pháp Giá cước
1 Cà Phê
Ngày DK CF 1.000đ/ngày
Tuần DK CF7 5.000đ/7ngày
Tháng DK CF30 15.000đ/30ngày
2 Hồ Tiêu
Ngày DK TIEU 1.000đ/ngày
Tuần DK TIEU7 5.000đ/7ngày
Tháng DK TIEU30 15.000đ/30ngày
3 Điều
Ngày DK DIEU 1.000đ/ngày
Tuần DK DIEU7 5.000đ/7ngày
Tháng DK DIEU30 15.000đ/30ngày
4 Cao Su
Ngày DK CAOSU 1.000đ/ngày
Tuần DK CAOSU7 5.000đ/7ngày
Tháng DK CAOSU30 15.000đ/30ngày
5 Tôm
Ngày DK TOM 1.000đ/ngày
Tuần DK TOM7 5.000đ/7ngày
Tháng DK TOM30 15.000đ/30ngày
6
Ngày DK CA 1.000đ/ngày
Tuần DK CA7 5.000đ/7ngày
Tháng DK CA30 15.000đ/30ngày
7 Thủy
Hải Sản
Ngày DK THS 2.000đ/ngày
Tuần DK THS7 10.000đ/7ngày
8 Lúa
Ngày DK LUA 500đ/ngày
Tuần DK LUA 3.000đ/7ngày
Tháng DK LUA 10.000đ/30ngày
9 Trái Cây
Ngày DK TRAICAY 500đ/ngày
Tuần DK TRAICAY7 3.000đ/7ngày
Tháng DK TRAICAY30 10.000đ/30ngày
10 An Toàn
Thực Phẩm
Ngày DK TPS 2.000đ/ngày
Tuần DK TPS7 10.000đ/7ngày
11 Ven Biển
Ngày DK VB 2.000đ/ngày
Tuần DK VB7 10.000đ/7ngày
12 Nhà Nông
Thông Thái
Ngày DK NNVV 2.000đ/ngày
Tuần DK NNVV7 10.000đ/7ngày
13 Quiz
Thông Minh
Ngày DK VUI 2.000đ/ngày
Tuần DK VUI7 10.000đ/7ngày
14 Thời Tiết 247
Ngày DK CT 1.000đ/ngày
Tuần DK CT7 5.000đ/7ngày
Tháng DK CT30 15.000đ/30ngày
15 Mắc Ca
Ngày DK MC Miễn phí
Tuần DK MC7
Tháng DK MC30
16 Cảnh Báo
Nông Nghiệp
Ngày DK CB
17 Thời tiết
Miễn Phí
Tên tỉnh thành

2. Cú pháp hỗ trợ khác

TT Nội dung Cú pháp
1 Kiểm tra đang sử dụng gói cước nào KT
2 Hướng dẫn sử dụng dịch vụ HD
3 Tra cú giá cước GIA
4 Tra cứu điểm DIEM
5 Ngừng sử dụng dịch vụ HUY [Mã gói]