Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Nhà Nông Xanh qua tin nhắn

Để sử dụng các gói dịch vụ Nhà Nông Xanh qua tin nhắn, quý khách soạn tin theo cú pháp và gửi đến 1595

1. Cú pháp đăng ký sử dụng qua kênh SMS

TTGóiChu kỳCú phápGiá cước
1Cà Phê
NgàyDK CF1.000đ/ngày
TuầnDK CF75.000đ/7ngày
ThángDK CF3015.000đ/30ngày
2Hồ Tiêu
NgàyDK TIEU1.000đ/ngày
TuầnDK TIEU75.000đ/7ngày
ThángDK TIEU3015.000đ/30ngày
3Điều
NgàyDK DIEU1.000đ/ngày
TuầnDK DIEU75.000đ/7ngày
ThángDK DIEU3015.000đ/30ngày
4Cao Su
NgàyDK CAOSU1.000đ/ngày
TuầnDK CAOSU75.000đ/7ngày
ThángDK CAOSU3015.000đ/30ngày
5Tôm
NgàyDK TOM1.000đ/ngày
TuầnDK TOM75.000đ/7ngày
ThángDK TOM3015.000đ/30ngày
6
NgàyDK CA1.000đ/ngày
TuầnDK CA75.000đ/7ngày
ThángDK CA3015.000đ/30ngày
7Thủy
Hải Sản
NgàyDK THS1.000đ/ngày
TuầnDK THS75.000đ/7ngày
8Lúa
NgàyDK LUA500đ/ngày
TuầnDK LUA73.000đ/7ngày
ThángDK LUA3010.000đ/30ngày
9Trái Cây
NgàyDK TRAICAY500đ/ngày
TuầnDK TRAICAY73.000đ/7ngày
ThángDK TRAICAY3010.000đ/30ngày
10An Toàn
Thực Phẩm
NgàyDK TPS2.000đ/ngày
TuầnDK TPS710.000đ/7ngày
11Ven Biển
NgàyDK VB2.000đ/ngày
TuầnDK VB710.000đ/7ngày
12Nhà Nông
Thông Thái
NgàyDK NNVV2.000đ/ngày
TuầnDK NNVV710.000đ/7ngày
13Quiz
Thông Minh
NgàyDK VUI2.000đ/ngày
TuầnDK VUI710.000đ/7ngày
14Thời Tiết 247
NgàyDK CT1.000đ/ngày
TuầnDK CT73.000đ/7ngày
ThángDK CT3010.000đ/30ngày
15Nhà nông 4.0NgàyDKN3.000đ/ngày
16Cảnh Báo
Nông Nghiệp
NgàyDK CBMiễn phí
17Thời tiết
Miễn Phí
Tên tỉnh thành

 

2. Cú pháp hỗ trợ khác

TTNội dungCú pháp
1Kiểm tra đang sử dụng gói cước nàoKT
2Hướng dẫn sử dụng dịch vụHD
3Tra cứu giá cướcGIA
4Tra cứu điểmDIEM
5Ngừng sử dụng dịch vụHUY [Mã gói]