Kinh nghiệm từ chuyên gia trong chăn nuôi thỏ mùa nắng nóng

Trong mùa nóng nếu như không biết cách chăm sóc hợp lý thì năng suất sinh sản của thỏ sẽ giảm đáng kể, ngoài ra thỏ sẽ rất dễ mắc bệnh, ảnh hưởng và gây thiệt hại về kinh tế. Do đó, kinh nghiệm chăm sóc thỏ sinh sản trong mùa nóng là rất quan trọng.