Kỹ thuật chăm sóc cây thanh long trồng trên đất Bắc

Trong bối cảnh sản xuất thanh long ở nước ta đang gặp khó khăn, liên quan đến chất lượng sản phẩm, thì việc nắm rõ kỹ thuật chăm sóc, dinh dưỡng cho cây thanh long giai đoạn nuôi trái sẽ giúp bà con chăm sóc thanh long bền vững, đáp ứng được thì trường trong và ngoài nước.