Nông dân thoát nghèo nhờ vườn cây chuyên canh

Thay vì trồng lúa hay cây tạp, nông dân nhiều vùng hiện nay đã chuyển qua trồng cây ăn quả chuyên canh: Cam, mít, bưởi… giúp bà con nâng cao hiệu quả kinh tế, thoát nghèo.