Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 05 – 11/11)

Các tỉnh phía Bắc đề phòng bệnh lùn sọc đen, chuột, khô vằn… trên lúa. Trong khi đó, các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên chú ý hiện tượng rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt…

1. Các tỉnh phía Bắc

+ Bệnh lùn sọc đen: tồn tại trên tàn dư chưa được tiêu hủy.

+ Chuột, khô vằn…. tiếp tục gây hại nhẹ trên lúa Mùa muộn.

Trên cây ngô và rau, màu: các đối tượng như sâu xám, sâu cắn lá, chuột, bệnh đốm lá, … gây hại nhẹ trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp, bệnh sương mai, bệnh thối nhũn vi khuẩn… gây hại nhẹ trên rau màu.

– Cây ăn quả có múi (cam, quýt, bưởi): Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa…. tiếp tục hại; Bệnh chảy gôm, bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh rụng quả … tiếp tục gây hại tăng trên các vườn cây già cỗi chăm sóc kém và phòng trừ không tốt.

– Cây nhãn, vải: Sâu cuốn tổ, nhện lông nhung, sâu đo củi… hại nhẹ.

– Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp … tiếp tục hại.

– Cây mía: Bệnh chồi cỏ tiếp gây hại tại những ruộng chưa được tiêu hủy hoặc tiêu hủy chưa triệt để tại Nghệ An; Bọ hung đen tiếp tục gây hại ở vùng mía ven sông, trên chân đất cát pha và đất thịt nhẹ tại Thanh Hóa ở mức độ nhẹ đến trung bình, nặng cục bộ; Sâu đục thân, rệp xơ trắng, bệnh than … tiếp tục gây hại nhẹ.

– Cây sắn: Nhện đỏ hại, bệnh chổi rồng, chảy nhựa… tiếp tục hại.

– Cây cà phê: Bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, bệnh khô quả, mọt đục quả, xén tóc đục thân, rệp, bệnh khô quả, bệnh thán thư… tiếp tục hại.

– Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, bệnh chết chậm, rệp các loại… tiếp tục gây hại, hại nặng trên các vườn cây nhiễm bệnh chưa được phòng trừ.

– Tre, luồng, vầu: Châu chấu tre lưng vàng tiếp tục xuất hiện và gây hại.

2. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

– Cây lúa:

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt…gây hại  giai đoạn  ngậm sữa đến chín; Bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ gây hại cục bộ trên các trà lúa.

+ Chuột, OBV: Gây hại nhẹ.

– Cây ngô, rau, màu:

+ Sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, rệp, bệnh phấn trắng, bệnh mốc sương, bọ trĩ, bệnh héo xanh, bệnh thán thư, sâu đục quả, nhện đỏ, sâu xám, bệnh lỡ cổ rễ… phát sinh hại nhẹ.

+ Bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ, bệnh thối nhũn …tiếp tục gây hại ở Lâm Đồng.

+ Sâu xanh, sâu đục thân/bắp, bệnh khô vằn… gây hại chủ yếu trên ngô ở giai đoạn phát triển thân lá, trỗ cờ phun râu.

– Cây cà phê: Bọ xít muỗi, rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt… tiếp tục gây hại ở giai đoạn chắc quả – thu bói.

Cây hồ tiêu: Bệnh chết nhanh, bệnh chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp… gây hại chủ yếu ở giai đoạn nuôi quả.

Cây điều: Bọ xít muỗi, sâu đục rộp lá, sâu đục thân/cành, bệnh thán thư, bệnh khô cành…gia tăng hại mạnh ở giai đoạn phát triển thân lá.

Cây mía: Bệnh trắng lá, sâu non bọ hung, sâu non xén tóc…tiếp tục gây hại cục bộ vùng ổ dịch. Sâu đục thân, rệp bẹ, bệnh than, bệnh đốm vòng…phát sinh gây hại ở giai đoạn vươn lóng – tích lũy đường.

Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại ở các tỉnh Đong Nam bộ và Tây Nguyên; rệp sáp bột hồng đang gây hại ở Phú Yên và có khả năng tái xuất hiện và gây hại tại các tỉnh đã từng phát hiện trước đây.

Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh thán thư…gây hại nhẹ.

Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành… gây hại tăng.

3. Các tỉnh Đông Nam bộ và đồng bằng sông Cửu Long    

 Trên cây lúa

+ Rầy nâu: Dự kiến có một đợt rầy cám nở nhưng mật số sẽ không cao. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân, khuyến cáo nông dân vệ sinh đồng ruộng, tăng cường bơm rút nước hạn chế thấp nhất ngập úng do mưa và triều cường sau xuống giống, đặc biệt chuẩn bị tốt lượng giống cần thiết để gieo sạ với chất lượng cao nhất.

+ Bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh phát triển ở giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trỗ với tỷ lệ bệnh ở mức nhẹ đến trung bình. Tổ chức thăm đồng thường xuyên phát hiện sớm và khuyến cáo nông dân phòng, chống kịp thời. Riêng những diện tích trồng giống nhiễm bệnh khuyến cáo nên phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa trỗ lác đác và phun lần 2 khi lúa trỗ đều.

+ Ngoài ra, cần lưu ý các đối tượng OBV trên lúa mới gieo sạ; bệnh bạc lá vi khuẩn và chuột ở giai đoạn đòng trỗ đến chín. Các đối tượng khác xuất hiện và gây hại thấp.

– Cây sắn: bệnh khảm lá do virus tiếp tục gây hại tăng.

– Cây nhãn: bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại nhiễm.

– Cây thanh long: bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại.

– Cây hồ tiêu: bệnh chết nhanh, chết chậm tiếp tục gây hại tăng.

– Cây điều: sâu đục thân/cành, bệnh thán thư tiếp tục tăng.

– Cây dừa: bọ cánh cứng tiếp tục gây hại.

Nguồn: Agrimedia + Cục BVTV