Mưa khiến bệnh khảm lá trên cây sắn có tốc độ lây lan nhanh, làm gì để phòng trừ?

Hiện nay, mưa vẫn là trạng thái chủ đạo của khu vực Trung Bộ. Trong đó, nơi được nhận định có mưa dồn dập nhất là các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên kèm theo các hiện tượng cực đoan. Đây là một trong những tác nhân khiến bệnh khảm lá trên cây sắn có tốc độ lây lan nhanh, gây nhiều thiệt hại cho người trồng. Bà con xem clip dưới đây để biết cách phòng trừ…